Պայմանագրի օրինակ

Զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցման պայմանագիր

Իրավ. հասցե՝ ԱՀ, ք.Ստեփանակերտ, փ.Մ.Մաշտոցի 5ա/53

Գործուն. հասցե` ՀՀ,ք.Երևան,Նալբանդյան 48/1

Հեռ.` 011210110, բջջ. 055210110, 094358075

Էլ. հասցե` [email protected]

Տնօրեն` Արտյոմ Աղաջանյան

Կատարող` « ՖՅՈՒՉԵՐ» ՍՊԸ

ՀՎՀՀ՝ 90029023

Բանկ՝ Արցախ Բանկ ՓԲԸ Հաշվեհամար՝ հ/հ 22300032290700

Բանկ՝ Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ Հաշվեհամար՝ հ/հ 1930044599810100